Rehberler

                   FILLRATE100 tek bir karara yardım eder: Bu üründen nereye, ne zaman, ne kadar sevk edelim?

                   SKU ürünleri gösteren (kimi zaman barkod) genel bir terimdir. Lokasyon, ürünlerin depolandığı / sergilendiği yerdir.  Tüketim, herhangi bir SKU dan bir birim satılması / kullanılmasıdır.

                   Her lokasyon için orada sergilenecek SKU listesine ihtiyacımız vardır. FILLRATE100 her ürünü, sergilendiği lokasyonla birlikte kayıt eder. (örnek: 123 kodlu ürün hem A, hem de B lokasyonunda varsa FILLRATE100 de 2 kayıt oluşur: 123A ve 123B)

                   Her ürün-lokasyon kombinasyonu için temel bir veri gerekir. Bu veriyi yüklemek için excel dosya şablonumuz vardır, aşağıdaki video izlenerek veri yüklenir:

                    
                    
                   Tamamlama siparişi hazırlarken FILLRATE100 size iki seçenek sunar: Minimum quantity (Asgari Sipariş Miktarı) ve Multiple (Koli Büyüklüğü):
                   * Minimum quantity Asgari sipariş miktarıdır, üretim süreci / tedarikçi zorlaması / firma politikası vb kaynaklı olabilir. Örnek: asgari sipariş miktarı 300kg
                   * Multiple Koli/paket/lot gibidir, kolideki asgari adedi gösterir. Örnek: bir kolide 10 paket var

                   Örnekler:
                   Tamponu tamamlamak için gereken miktar 25 adet olsun. Değişik senaryolarda bu miktarın nasıl değiştiğine bakalım:
                   Min_qty = 30, Multiple = 1 ---> düzeltilmiş sipariş = 30.
                   Min_qty = 30, Multiple = 12 ---> düzeltilmiş sipariş = 36.
                   Min_qty = 0, Multiple = 6 ---> düzeltilmiş sipariş = 30.

                   Geçmiş veri varsa kullanılabilir. Yoksa en iyi tahmininiz yeterlidir. Her durumda sistem (Tampon Yönetimine bakınız) gerçekleşen talebe göre stok seviyesini ayarlayacaktır.

                   Kural: Tampon bir akış süresindeki azami talebi karşılayacak kadar büyük olmalıdır. 

                   Akış Süresi (Replenishment Time) = Tedarik Süresi (Supply Time) + Sipariş Süresi (Order Lead Time).

                   Tedarik Süresi sipariş verildikten lokasyona girişi yapılana kadar geçen süredir, üretim ve nakliye sürelerini içerir.

                   Sipariş Süresi bir sipariş verildikten sonra diğerini veren kadar geçen süredir. 

                   Örnekler:

                   • Tedarik Süresi 3 gün ve Sipariş Süresi 1 günse Akış Süresi = 3 + 1 = 4  gündür.

                   • Tedarik Süresi 3 gün ve siparişler haftada bir sefer veriliyorsa Akış Süresi = 3 + 7 = 10 gündür.

                   Son 3-6 ayın tüketim verisi varsa akış süresine göre hareketli ortalama alarak en büyük tüketimi başlangıç tamponu olarak belirleyebiliriz. 

                   Günlük veri aktarımında istenen sadece SKU-lokasyon bazında eldeki ve yoldaki stok miktarlarıdır.
                   Eldeki Stok lokasyonda tüketilmeye hazır olan miktarı gösterir.  Yoldaki Stok satın alması kesinleşmiş ancak henüz lokasyona ulaşmamış miktardır. 
                   Lütfen aşağıdaki videoyu inceleyiniz:
                    
                    

                   FILLRATE100 günlük işleyişi iki aşamalıdır:

                   1. Güncel SKU-lokasyon bazında eldeki ve yoldaki stok miktarlarının yüklenmesi

                   2. Tamamlama siparişlerinin hazırlanması

                   NOT: FILLRATE100 kurulumda ayarlanırsa otomatik Tampon Yönetimi yapabilir. Bu durumda gereken SKU-lokasyonlar için için sistem ihtiyaca göre stok seviyesini artıracak veya azaltacaktır, size düşen sadece önerilen miktarlarda tamamlama siparişi vermektir. Bu rehberde anlatılmayan ancak ilgili Kullanma Kılavuzunda söz edilen özel durumlarda otomatik ayarlamayı kapatarak kendi tercihlerinize göre çalışabilirsiniz. 

                   İşleyiş aşağıdaki videoda gösterilmiştir:

                    
                    

                   FILLRATE100 günlük işleyişi iki aşamalıdır:

                   1. Güncel SKU-lokasyon bazında eldeki ve yoldaki stok miktarlarının yüklenmesi

                   2. Tamamlama siparişlerinin hazırlanması

                   İkinci aşama Tamamlama Siparişlerinin hazırlanmasıdır. FILLRATE100 ihtiyacı belirler, asgari sipariş miktarı ve koli büyüklüğüne göre düzeltir, arzu ederseniz sipariş günlerine göre filtreleyerek listeler. Unutmayın, sabit aralıklarla sipariş vermek değişkenliği azaltmak ve akışı sürdürmek için kritik önemdedir. 

                   İşleyiş aşağıdaki videoda gösterilmiştir:

                    
                    

                   Tamamlama Siparişleri Üretim Emri veya Satınalma Emri olabilir. FILLRATE100 her iki emir tipini de içe aktararak ilgili takıma yardımcı olabilir. 
                   Bu emirlerin öncelik sıralaması (tampon rengi) ilgili ürünün (SKU) gideceği lokasyondaki tampon rengiyle aynı olacaktır. 
                   Bu emirlerle ilgili bazı noktaları gözden geçirelim:

                   1) Üretim / İş Emirleri için öncelik sıralamasının herkes tarafından bilinmesi üretim çizelgelemesini kolaylaştırır. Bu sıralama yokken sık tip değişimi nedeniyle kapasite ziyan edilir, müşteri servis seviyesi bozulur.

                   2) Satınalma Emirleri içe aktarıldığında (yüklenildiğinde) herkes hangi tedarikçideki ürünün ne kadar acil olduğunu, yok satmamak için kimi araması gerektiğini görecektir.

                   3) Bir SKU-lokasyon için önerilen tamamlama siparişini yoldaki sipariş olarak yazarsınız. FILLRATE100 tüm SKU-lokasyonlar için otomatik olarak hesap yapar. Ayrıca bir iş emrine / satınalmaya bağlı olmaksızın tüm SKU-lokasyonlar içiin yoldaki stok güncelleyebilirsiniz. Bu iki veri birbirinden bağımsız olarak yükleneceği için sistem yüklenen yoldaki stok miktarlarını toplayacaktır. Dolayısıyla eğer tamamlama siparişlerini yüklediyseniz mükerrer saymamak için yoldaki stoktan bunları eksiltmelisiniz.

                   Verinin içe aktarımını ve karar verirken nasıl kullanıldığını aşağıdaki videoda görebilirsiniz:

                    
                    

                   İşletmenizde Admin olarak yetkilendirilen kullanıcının değiştirebileceği parametreler vardır:

                   • Bir akış süresi içinde kırmızıda kalma süresi, TMR: Varsayılan değer = %60

                   • Bir akış süresi içinde yeşilde kalma süresi, TMG: Varsayılan değer = %85

                   • Stok seviye ayarlamaları: Varsayılan değer = manual. Bu parametre tıklanarak seçildiğinde stok ayarlama önerilerini görmezsiniz ancak yapılan ayarlamaların log kayıtları tarihçede biriktirilir.

                   • Tarihçe kapsamı: Varsayılan değer = 360 gün

                    • Renk Geçmişi: her 12 saatte bir defa tüm SKU-lokasyonlar için otomatik kayıt edilir

                    • Tampon Ayarlamaları: her 24 saatte bir defa ayarlama ihtiyacı otomatik gözden geçirilir

                    • Gösterge: her lokasyon için her gün bir defa otomatik kayıt edilir